Tjänster

Systemutveckling sedan 1998

Vi tar tillsammans med Er fram den webblösning som passar just Ert behov, då vår tro är att det är genom ett bra samarbete och engagemang mellan oss och Er som vi har bäst förutsättningar för att dela vision och realisera denna.

Genom vår erfarenhet och intresse av webbutveckling och affärsprocesser så har vi goda idéer kring de frågor som ska ställas för att öka våra gemensamma möjligheter att ta fram det bästa möjliga IT-stödet för Er organisation.

Väletablerade samarbeten och nätverk

Genom samarbete med kompetenta grafiker och tryckare kan vi erbjuda en helhetslösning för Ert företag. Beroende på vad Ni har för grundmaterial så kan vi hjälpa Er ta fram allt ifrån hemsida till visitkort, brevpapper och roll-ups med Er grafiska profil genomgående i varje komponent.

Digital närvaro: Vi stödjer er digitala närvaro genom att hjälpa er att ta fram hemsida, sociala konton samt koppla samman dessa.

Analog närvaro: Genom samarbete med duktiga tryckerier så kan vi gemensamt ta fram material såsom visitkort, brevpapper, kuvert, kataloger, direktreklamutskick osv.

Projektledning

Varierande projektstorlekar: Vi har god erfarenhet av projektledning med projekt av varierande storlek- från enklare presentations sidor till komplexa webb baserade IT-stöd för organisationens kärnprocesser.

Varierande team: Från små starka team till större sådana, vi tar en ödmjuk approach för att hantera och stödja team oavsett storlek.

Geografisk spridning: Från team samlade på samma kontor till geografiskt spridda sådana, så har vi erfarenhet av de rutiner och infrastruktur som passar, eller tar reda på det med den erfarenhet och nätverk vi har.

Metoder: Vi är även väl förtrogna med de mest använda metoderna för att hantera projekt.

  • Traditionell vattenfall
  • Agil Scrum
  • Agil Kanban